کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر واحد پردازه‌ای (MCBT) بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بیش‌فعال

دوره 20، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 17-29

10.22070/cpap.2022.15480.1167

محسن شاکری نسب؛ فرزانه آسیایی؛ سجاد قربانی اسفیدان؛ مصطفی پارسا نژاد


روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری در دانش‌آموزان: نقش میانجیگری عزت‌نفس

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-60

10.22070/cpap.2020.2883

محمد ستایشی اظهری؛ رعنا حاجی علیلو؛ عباس حبیب‌زاده


بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 7-19

10.22070/14.2.7

مهدی امیدیان؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ مجید صفاری‌نیا؛ علی‌اکبر شریفی


بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 75-84

نیلوفر قادری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری