کلیدواژه‌ها = اعتیاد
اثزبخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 117-126

نجمه مهدی زاده؛ علی اکبر سلیمانی؛ علی فتحی آشتیانی


رابطه مولفه‌های خانوادگی با نگرش به مواد مخدر در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 21-34

علی دلاور؛ علی محمد رضایی؛ ابراهیم علیزاده