نویسنده = رضا رستمی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی مداخله فراشناختی بر اضطراب، تصویربدنی و سایر علائم مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن (BDD)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-88

10.22070/14.1.81

سیده حکیمه موسوی؛ رضا رستمی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


3. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


4. اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-84

فاطمه دهقانی آرانی؛ رضا رستمی