نویسنده = نورالله یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-144

10.22070/cpap.2020.2945

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (رواسازی و اعتباریابی) پرسشنامه ارزش‌های تصوری

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-153

10.22070/cpap.2020.2914

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی