کلیدواژه‌ها = نوروفیدبک
تعداد مقالات: 5
3. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


4. اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-84

فاطمه دهقانی آرانی؛ رضا رستمی


5. مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 71-84

حمید یعقوبی؛ علیرضا جزایری؛ کتایون خوشابی؛ بهروز دولتشاهی؛ زهرا نیکنام