کلیدواژه‌ها = نوروفیدبک
مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر ولع مصرف بیماران وابسته به مواد افیونی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 75-84

فاطمه دهقانی آرانی؛ رضا رستمی


مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD)

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 71-84

حمید یعقوبی؛ علیرضا جزایری؛ کتایون خوشابی؛ بهروز دولتشاهی؛ زهرا نیکنام