کلیدواژه‌ها = شادکامی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ناامیدی کودکان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-222

10.22070/cpap.2020.2849

مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ شهین علی اکبری دهکردی