کلیدواژه‌ها = شخصیت
تعداد مقالات: 8
2. تدوین و آزمون مدل بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس مؤلفه‌های شخصیت با واسطه‌گری هویت قومی در تالش

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-118

10.22070/cpap.2020.2840

مژگان احمدپور؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی


3. بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-144

10.22070/14.1.137

نادر حاجلو؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ سروین انصار حسین؛ تیمور سیدی اصل


4. نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی در استفاده از فیس‌بوک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-114

10.22070/13.2.105

سالومه قاصدی مرکیه؛ سیاوش طالع‌پسند؛ اسحاق رحیمیان بوگر


5. آیا می توان از NEO-FFI برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت در ایران بهره برد؟

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-106

محسن جوشنلو؛ علی بخشی؛ فاطمه دائمی


6. تاثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برونگرایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

امیر محمد شهسوارانی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری؛ سمیه علی محمدی


7. بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 47-60

مریم فاتحی زاده؛ طاهره امامی؛ بهمن نجاریان


8. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 23-34

کاظم رسول‌زاده‌طباطبایی؛ محمدعلی بشارت؛ مهناز بازیاری