دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، شهریور 1392 (20) 
تأثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان

صفحه 23-34

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمد علی محمدی فر؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری


رابطه سلامت عمومی و تعلل ورزی

صفحه 35-46

محسن گل محمدیان؛ پریسا یاسمی نژاد؛ زهرا فیض آبادی فراهانی؛ نادر نادری


پیش‌بینی سانحه‌پذیری از خطاهای توجه در رانندگان

صفحه 63-74

حمیدرضا عریضی؛ جهانشاه محمدزاده؛ هاجر براتی


رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متأهل

صفحه 87-98

مهناز علی اکبری دهکردی؛ لیلا حیدری نسب؛ شیرین کیقبادی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (MEQ)

صفحه 109-122

آرش رهافر؛ میثم صادقی جوجیلی؛ آتوسا صادق پور؛ شهاب میرزائی


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی