نویسنده = محمدباقر کجباف
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کیفیت زندگی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-68

سمیه آقامحمدی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمد عابدی؛ زینب کاظمی


2. اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

محمدباقر کجباف؛ حمیدرضا عریضی؛ شعله امیری؛ رخساره کهنوجی


3. برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-30

افشین صلاحیان؛ محمدباقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ مجید حسن‌زاده


4. اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-20

حسن آذرگون؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی؛ محمدرضا عابدی


5. بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-78

محمدباقر کجباف؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ قاسم خالوئی