کلیدواژه‌ها = اختلال اضطراب فراگیر
تعداد مقالات: 5
مقایسه اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی همسران جانبازان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-134

10.22070/cpap.2020.2890

مائده آقائی پور گواسرائی؛ آزاده طاولی؛ اکرم‌السادات کمال؛ زینب غفوری غلامی


مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی