کلیدواژه‌ها = اختلال اضطراب فراگیر
تعداد مقالات: 5
1. نقش میانجی طرح‌واره‌های هیجانی در رابطه بین آسیب‌های دوران کودکی با اختلال اضطراب فراگیر

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-101

10.22070/cpap.2020.2910

علی‌اصغر فرخزادیان؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی


3. مقایسه اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی همسران جانبازان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-134

10.22070/cpap.2020.2890

مائده آقائی پور گواسرائی؛ آزاده طاولی؛ اکرم سادات کمال؛ زینب غفوری غلامی


4. مقایسه اثربخشی مداخلات گروهی بین ‌فردی روان‌پویشی و هیجان‌محور بر اختلال اضطراب فراگیر نوجوانان دختر

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-70

10.22070/cpap.2020.2884

زینب ارجایی؛ رضا کرمی‌نیا؛ محسن احمدی طهور سلطانی


5. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی