کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 9
2. اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-142

10.22070/cpap.2020.2823

زهرا رعنایی؛ علی غنایی چمن‌آباد؛ سیدعلی کیمیایی؛ احمد منصوری


3. استفاده از اینترنت و رابطه آن با سلامت روان و کیفیت زندگی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-113

10.22070/14.2.103

محمدرضا نائینیان؛ فاطمه ادب دوست؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه قمیان


4. بررسی رابطه‌ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانیِ دانشجویان پزشکی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-60

فرامرز بیجنوند؛ مهدی سبحانی نژاد؛ امیر نیک‌آذین؛ سهراب محمدی پویا


6. ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه وارد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-36

فاطمه پوراقا رودبرده؛ سجاد رضائی؛ سید موسی کافی


7. رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 69-83

محمود نجفی؛ محبوبه فولاد چنگ


8. تأثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود غیربومی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 35-42

رسول روشن؛ محمدرضا شعیری؛ حمید یعقوبی


9. حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 23-34

محمدرضا شعیری؛ نوشین چترچی