کلیدواژه‌ها = استرس
تعداد مقالات: 8
1. اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت‌های مقابله‌ای در بیماران بعد از انفارکتوس میوکارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22070/cpap.2021.13458.1013

اعظم نوری سعید؛ شهره قربان شیرودی؛ ارسلان سالاری


4. تاثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برونگرایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

امیر محمد شهسوارانی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری؛ سمیه علی محمدی


5. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-28

الهام رضایی؛ مختار ملک‌پور؛ حمیدرضا عریضی


6. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-38

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ فواد ساعد؛ پروین دیباج‌نیا؛ جعفر زنگنه