نویسنده = حجت‌اله فراهانی
روایی‌سنجی و اعتباریابی نسخة فارسی پایش مختصر مشکلات (BPM/18-59) در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.16422.1246

میثم تجملیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت‌اله فراهانی


رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی

دوره 21، شماره 2، دی 1402، صفحه 117-128

10.22070/cpap.2023.17435.1331

سید مهدی موسویان؛ فروغ اسرافیلیان؛ حجت‌اله فراهانی


فرا ترکیب و فرا تحلیل درعمل همراه با کاربست R

دوره 21، شماره 2، دی 1402، صفحه 205-221

10.22070/cpap.2023.18432.1441

حجت‌اله فراهانی؛ لیلا موثق؛ عباسعلی الهیاری؛ رسول روشن چسلی؛ فاطمه دهقانی آرانی


ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-220

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS)

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 139-150

10.22070/cpap.2021.13816.1040

آسیه اردانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی