نویسنده = حجت اله فراهانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل شبکه در پژوهش‌های روان‌شناختی همراه با کاربست و تفسیر نرم‌افزار R

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22070/cpap.2021.13734.1037

حجت اله فراهانی


3. ضروریات طراحی و رواسازی مقیاس‌های روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-212

10.22070/cpap.2020.2917

حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی