کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
اثربخشی‌آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر عوامل خطرساز با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زوجین نامزد

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401

10.22070/cpap.2022.16111.1223

علیرضا صادقی میاب؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کامران شیوندی چلیچه؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ اصغر جعفری


راهبردهای مقابله‌ای روانشناختی و گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان: نقش تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری و توانایی تحمل ابهام

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 191-202

10.22070/cpap.2020.2896

کریم بابایی نادینلویی؛ سبحان گلمحمدزاده؛ بهاره شیرزاد؛ عباس شیرزادپور؛ شه‌زاد مزدارانی