کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران بر پرخاشگری، تاب‌آوری نوجوانان دختر شهر تهران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 67-79

10.22070/cpap.2020.2948

مینا قنواتیان؛ علی مهداد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. پیش‌بینی اختلال خشم انفجاری متناوب در زندانیان براساس پرخاشگری، اضطرار منفی و نارسایی هیجانی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-88

10.22070/cpap.2020.2924

مهدی غریب‌پور؛ بهمن اکبری؛ عباس ابوالقاسمی


3. روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری در دانش‌آموزان: نقش میانجیگری عزت‌نفس

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-60

10.22070/cpap.2020.2883

محمد ستایشی اظهری؛ رعنا حاجی علیلو؛ عباس حبیب‌زاده


5. بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-19

10.22070/14.2.7

مهدی امیدیان؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ مجید صفاری‌نیا؛ علی‌اکبر شریفی


6. بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 75-84

نیلوفر قادری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری