نویسنده = محمدعلی اصغری مقدم
تعداد مقالات: 12
1. طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


2. همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


3. اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-15

10.22070/cpap.2017.15.1.7

کریم گل‌محمدی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ شیما ظهرابی


4. وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-155

10.22070/14.2.145

نسیم کاشفی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم


5. تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-172

10.22070/13.2.165

محمدعلی اصغری مقدم


6. روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگی‌ها، شیوه محاسبه، تصمیم‌گیری و محدودیت‌ها

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-200

محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری


7. تاثیر آموزش بازی‌درمانی مبتنی بر رابطۀ والد- کودک ( CPRT) مطابق با الگوی لندرث به مادران برکاهش مشکلات رفتاری کودکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-42

سعیده سادات مصطفوی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ جواد محمودی قرایی


8. بررسی پایایی و اعتبار ملاک نسخه فارسی پرسشنامه حالت-صفت بیان خشم (STAXI-2) در یک جمعیت بالینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-94

محمدعلی اصغری مقدم؛ پروین دیباج نیا؛ مریم مقدسین


9. اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر‌‌شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-34

محمدعلی اصغری مقدم؛ الهام حکیمی‌راد؛ طاهره رضازاده


10. بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 75-84

نیلوفر قادری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری


11. ساخت‌ عاملی و ویژگی‌های‌روان‌سنجی «مقیاس بازخورد نسبت به بیماری» (IAS) در نمونه‌های ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-70

مهدیه عطری‌فرد؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم