دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1394 (24) 
9. ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای، تجربه‌ی کودک‌آزاری و سبک‌های دلبستگی در اختلال شخصیت مرزی

صفحه 101-120

10.22070/2.12.101

نازیلا حنایی؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ ابراهیم اکبری


10. پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

صفحه 121-132

10.22070/2.12.121

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا جلالی؛ لیلا حیدری نسب