اخبار و اعلانات

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 مشاهده گواهی رتبه

مطالعه بیشتر

مشابهت‌یابی مقاله‌های نشریه در سامانه همانندجوی ایرانداک

به اطلاع کاربران محترم نشریه روان‌شناسی بالینی و شخصیت می‌رساند، از تاریخ 25 آذر 1399، نویسندگان محترم مقالاتی که در بررسی اولیه دفتر نشریه، تایید می‌شوند قبل از ارسال مقاله به داوری موظف هستند درخواست مشابهت‌یابی مقاله خود را در سامانه همانندجوی ایرانداک به نشانی http://tik.irandoc.ac.ir ثبت و نتبجه آن را از طریق صفحه شخصی خود در سامانه نشریه به دفتر نشریه ارسال نمایند. در غیراینصورت دفتر نشریه از ادامه بررسی و ارسال مقاله به داوری معذور است. اطلاعات لازم برای ثبت درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (از قبیل نشانی پست الکترونیکی و شناسه نشریه) در ...

مطالعه بیشتر