دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
تحلیل مدل رش از ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سلامت‌روانی مثبت در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.17331.1323

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی


بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی جنسی زنان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.15389.1170

فاطمه شبانی؛ رسول روشن چسلی؛ سهیلا قمیان


نقش تنیدگی ادراک شده در دلزدگی زناشویی با توجه به نقش میانجی استحکام من و ذهن آگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.16261.1230

شیدا علی پور؛ لیلا حیدری نسب


نقش تحول یافتگی من و بازنمایی‌های روابط موضوعی در تصمیم گیری برای مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22070/cpap.2023.16088.1220

مریم السادات حسینی؛ فریبا زرانی؛ محمود حیدری؛ پرویز آزادفلاح؛ صبا صفدر


پرسشنامه ی خودانزجاری SDS-R: بررسی ویژگی های روانسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22070/cpap.2023.15851.1203

مرضیه علی وندی وفا؛ فاطمه میرزا آقازاده؛ فواد جسیمی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سه‌گانه روشن (LTS) در دانشجویان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22070/cpap.2023.16600.1263

مریم صفری شیرازی؛ مرضیه صادق زاده؛ فضل الله میردریکوند


وفاداری به طرح درمان در مداخلات مدرسه مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22070/cpap.2023.17656.1356

محمد مهدی کاوه سمنانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی


اثربخشی بسته غنی‌سازی زندگی‌زناشویی برمبنای آموزه‌های اسلامی بر رضایت‌زناشویی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22070/cpap.2023.16940.1292

مجتبی ساتکین؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده؛ حسن اسدزاده


ساخت و رواسازی پرسشنامه سلامت جنسی همسران براساس الگوی سلامت جنسیِ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22070/cpap.2023.16429.1247

امیر اکبیا؛ محمدرضا بنیانی؛ حسن تقیان


پیش بینی رفتارهای آشفته خوردن بر اساس تمایزیافتگی خود و بهوشیاری در نوجوانان مبتلا به دیابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22070/cpap.2023.17713.1368

خدیجه خودداری؛ ثنا نوری مقدم


نقش اعتیاد به اینترنت در سلامت روانی و تصویر بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22070/cpap.2023.16369.1243

لیلا رضوانیان؛ سوسن رحیم‌زاده


بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودارزیابی مشکلات جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22070/cpap.2024.17804.1372

مهدیه غفاری موحد؛ رسول روشن چسلی


فراتحلیل اثربخشی مداخلات درمانی ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22070/cpap.2024.15705.1187

سیدقاسم مصلح؛ رامین حبیبی کلیبر؛ فاطمه علی پور؛ عمادالدین احراری


مقایسة تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و حساسیت اضطرابی در افراد دارای اضطراب بیماری و اضطراب فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.17821.1374

معصومه مقبلی هنزائی؛ زهرا زنجانی؛ مینا خلیلی صفت


بررسی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تصمیم بر تبعیت از درمان بیماران دوقطبی نوع II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.18237.1422

فرنوش میرباقر آجرپز؛ اکرم دهقانی


رابطه آسیب‌‌ها و تجارب ناگوار دوران کودکی و رضایت زناشویی: نقش واسطه‌ای کشمکش‌های مذهبی و معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.17968.1393

فاطمه فولادی؛ زهرا جانقربانیان؛ حسین پورشهریار


مقایسه توانمندی ایگو، مکانیسم‌های دفاعی و روابط موضوعی در افراد مبتلا به افسردگی با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.17889.1383

محمد بهمنی نیا؛ نادره سهرابی شگفتی


اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آ گاهی بر اضطراب، کیفیت زندگی و تحمل ناکامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.18207.1418

نیلوفر جعفریان؛ علی رضائی؛ فاطمه ایزدی


نقش تعدیل گر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین طرحواره های ناکارامد اولیه و ویژگی های شخصیتی با پرخاشگری: تبیین و ارزیابی یک مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.16250.1229

شیلا محسنی؛ مجید برزگر؛ آذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولی


مدل‌یابی روابط ساختاری علائم شخصیت مرزی بر اساس روابط موضوعی و ترومای دوران کودکی در نوجوانان: نقش میانجی ظرفیت ذهنی سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.18482.1450

کوثر حسینیان لنگوری سرخی؛ زینب خانجانی؛ تورج هاشمی


طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد علائم وسواس در نوجوانان: بررسی نقش تعدیلگر جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.17871.1380

محدثه احمدی؛ مصطفی خانزاده؛ پریناز سجادیان