دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس جهت‌گیری زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی در بین بانوان شهرستان بانه در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22070/cpap.2022.16042.1216

طاهره عبدالملکی؛ گلاویژ علیزاده


نقش ویژگی‌های شخصیتی، ناگویی هیجانی و اجتناب شناختی در پیش بینی عاطفه مثبت و منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22070/cpap.2023.15081.1137

لقمان ابراهیمی؛ مجید الماسی


اثربخشی آموزش تاب‌آوری ادغام شده با شفقت به خود بر خودگویی و پریشانی روانشناختی در والدین دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22070/cpap.2023.16483.1250

سعیده فولادی اردکانی؛ آزاده چوب‌فروش‌زاده


نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین صفات شخصیت مرزی و خودزنی‌های غیرخودکشی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22070/cpap.2023.17094.1302

سعید شاهانی؛ احمد منصوری


بررسی اثر درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد- شفقت محور بر انعطاف پذیری روانشناختی و خودکارآمدی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22070/cpap.2023.15651.1182

لیلا مسعودی مرغملکی؛ وحید شایگان نژاد؛ ریحانه رحیمی


مدل یابی افکار خودکشی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی در برگسالان با سابقه ناملایمات کودکی (جسمی و جنسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22070/cpap.2023.16711.1275

گلی ابراهیمی؛ احمد غضنفری؛ شهرام مشهدی زاده؛ سعید رحیمی


پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران براساس اضطراب کرونا و انعطاف پذیری شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22070/cpap.2023.16350.1237

مهین ویسمرادی؛ احمد برجعلی؛ زهره رافضی


اثر بخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مولفه های ذهن آگاهی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22070/cpap.2023.16659.1269

مریم سورکی علی آباد؛ آزیتا دلفان آذری؛ کامیان خزایی کوهپر


پیش‌بینی نیرومندی من و ویژگی‌های آن بر اساس سبک‌های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.17129.1305

یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان بزرگی


مقایسه اثربخشی آموزش روان‌‌شناسی مثبت‌نگر و مصاحبه انگیزشی بر سبک زندگی و سرمایه روان‌شناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.16683.1271

سید حمید حسینی توان؛ محبوبه طاهر؛ شهناز نوحی؛ اسدالله رجب


تدوین و آزمون مدل علی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند و نیازهای بنیادین روان شناختی: با میانجی‌گری خودپنداره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.15640.1181

الهام امامی میبدی؛ بتول احدی؛ اعظم فرح بیجاری


ساختار عاملی، پایایی و روایی ملاکی نسخه کوتاه پرسشنامه پرطاقتی روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.16687.1272

علی خدایی؛ رضا رحیمی


تفاوت خودشناسی انسجامی، شفقت خود و تنظیم هیجان افراد مبتلا به کووید-19 براساس سطوح وضوح خودپنداره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.16749.1281

مجتبی دهقان؛ فاطمه عبادیخواه


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای ( MCBT) بر خودکنترلی عواطف و نگرش های ناکارآمد ارزشیابی خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22070/cpap.2023.17056.1301

وجیهه ظهورپرونده؛ سمانه هاتفی


ارزیابی مقدماتی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر مدل مبتنی بر طرحواره درمانی، خودشفقتی و تنظیم هیجان در رفتارهای مرتبط با سلامت قلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22070/cpap.2023.17390.1329

احمد امیری پیجاکلایی؛ مهدی اکبری؛ شهرام محمدخانی؛ جعفر حسنی


رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22070/cpap.2023.17435.1331

سید مهدی موسویان؛ فروغ اسرافیلیان؛ حجت‌اله فراهانی