دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
تحلیل مدل رش از ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سلامت‌روانی مثبت در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.17331.1323

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی


بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی جنسی زنان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.15389.1170

فاطمه شبانی؛ رسول روشن چسلی؛ سهیلا قمیان


نقش تنیدگی ادراک شده در دلزدگی زناشویی با توجه به نقش میانجی استحکام من و ذهن آگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.16261.1230

شیدا علی پور؛ لیلا حیدری نسب


پیش بینی رفتارهای آشفته خوردن بر اساس تمایزیافتگی خود و بهوشیاری در نوجوانان مبتلا به دیابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22070/cpap.2023.17713.1368

خدیجه خودداری؛ ثنا نوری مقدم


اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آ گاهی بر اضطراب، کیفیت زندگی و تحمل ناکامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.18207.1418

نیلوفر جعفریان؛ علی رضائی؛ فاطمه ایزدی


نقش تعدیل گر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین طرحواره های ناکارامد اولیه و ویژگی های شخصیتی با پرخاشگری: تبیین و ارزیابی یک مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22070/cpap.2024.16250.1229

شیلا محسنی؛ مجید برزگر؛ آذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولی


نقش جهت‌گیری مذهبی و مکانیسم‌های دفاعی در استفاده از هرزه‌نگاری جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22070/cpap.2024.15892.1208

زهرا پیربنیان؛ زهرا نیک منش؛ ثنا نوری مقدم


اعتباریابی متقاطع نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظر شده اختلال سوگ طولانی مدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22070/cpap.2024.17243.1315

رحیم یوسفی؛ آرمین حق نظری اسفهلان


مقایسه رگه‌های تاریک شخصیت، احساس بیگانگی و بهزیستی معنوی در افراد با و بدون گرایش به وندالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22070/cpap.2024.18244.1423

عباس ابوالقاسمی؛ سیده زهرا سیدنوری؛ مرتضی ذاکری؛ رضا قربانی


نقش پیش بینی کنندگی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22070/cpap.2024.17840.1377

شکیبا محمودی؛ عباس فیروزآبادی؛ سید روح الله حسینی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ مریم شمسائی


مصرف مواد روان‌گردان و رفتار جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22070/cpap.2024.18618.1485

اسماعیل ناصری


ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجان: بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کارکرد تأملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22070/cpap.2024.18550.1466

فاطمه عرب علی دوستی؛ محمود دهقانی؛ مریم روشن؛ سمیه رباط میلی


مدل ساختاری رابطه رضایت جنسی و نگرانی درباره تصویر بدنی در زنان و مردان: واسطه‌گری عزت نفس و تعدیل کنندگی جنس در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22070/cpap.2024.18542.1461

حسین مرادی؛ عباسعلی الهیاری؛ حجت‌اله فراهانی


رابطه احساس تنهایی با بهزیستی روان‌شناختی و نشخوار فکری در دانشجویان: بررسی نقش میانجی استرس ادراک‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22070/cpap.2024.18427.1446

بصیر ترکاشوند؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ مهدی ایمانی


رابطه علّی ویژگی‌های شخصیتی با تبعیت از درمان با میانجی‌گری حمایت اجتماعی درک‌شده در بیماران زن مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22070/cpap.2024.18972.1518

مریم مردانی؛ منیژه فیروزی؛ تینا وثوقی


تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر شفقت بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و کیفیت‌خواب آتش‌نشانان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.18943.1515

افسانه ابراهیمی؛ سیما جنتیان


ارزیابی شخصیت و منبع کنترل در بیماران مبتلا به بیماری های کرونر قلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.19100.1542

مائده باقری؛ مریم ستوده اصل


روایی‌یابی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس کنترل روان‌شناختی والدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.18191.1414

احمد بایندریان؛ علی خدایی؛ امید شکری


مقایسه سیستم‌های مغزی-رفتاری، سبک های تصمیم‌گیری و تنظیم شناختی هیجان در بزرگسالان با و بدون نشانگان نقص توجه-بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.18306.1429

آسیه وکیا؛ رضا سلطانی شال؛ عباس ابوالقاسمی


بررسی مدل ساختاری پیش‌بینی اختلالات خواب از طریق نشخوار فکری با نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در بیماران دیالیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.18541.1460

فرهاد قربانی؛ امین رفیعی پور؛ نیلوفر طهمورسی؛ رضا حسین پور


روایی‌سنجی و اعتباریابی نسخة فارسی پایش مختصر مشکلات (BPM/18-59) در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22070/cpap.2024.16422.1246

میثم تجملیان؛ محمدرضا شعیری؛ حجت‌اله فراهانی