بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی است. بدین‌‌خاطر برای روشن ساختن حکم فقهی هیپنوتیزم، در آغاز به تعیین چیستی هیپنوتیزم پرداخته شده است. سپس با رجوع به منابع دینی، مشخص شده که نمی‌توان حکم هیپنوتیزم را از این منابع مستقیماً اخذ کرد. بدین‌‌خاطر براساس منابع فقهی و با روش استنباط احکام، به استخراج حکم هیپنوتیزم پرداخته شده که در نهایت حکم اباحه و جواز در مورد به‌کارگیری، آموختن یا آموزش آن به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Islamic Judicial Approach to Clinical Hypnotism

نویسندگان [English]

  • N. Chatrchi
  • M.R. Shaeeri
چکیده [English]

 The present paper aims at studying the Islamic judicial approach to clinical hypnotism. To investigate the Islamic order concerning hypnotism, first, the nature of hypnotism was determined, then with a reference to the Islamic and religious sources it became clear that the Islamic rule can not be precisely and directly inferred from these sources¸ therefore it should be deduced and extracted from those sources. Finally¸ It was indicated that Islam permits the learning¸ teaching and application of hypnotism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • Hypnotism
  • Psychology