بررسی میزان شیوع علائم اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، نمایشی و مرزی در بین دانش‌آموزان دختر

نویسندگان

دانشگاه اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین شیوع علائم اختلالات شخصیت طبقه دوم (شامل اختلالات شخصیت ضداجتماعی، خود شیفته، نمایشی و مرزی) در بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان بود. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌های سه گانه دوره متوسطه در نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شد. حجم نمونه شامل 1400 نفر دانش‌آموز بود که از هفتاد و پنج مدرسه به شیوه تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون –2 بود. در تجزیه و تحلیل نهایی مشخص شد که میزان شیوع علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی 08/0 درصد، خودشیفته 9/1 درصد، نمایشی 4/6 درصد، و مرزی 08/0 است. این آمار مربوط به دانش‌آموزانی است که نمره آن‌ها در آزمون 85  و بالاتر است و دارای علائم جدی اختلال هستند. ولی افرادی که نمره بین 85-74 است، در صورت فراهم شدن عوامل زمینه‌ساز، احتمال زیادی برای ابتلا به اختلال شخصیت دارند. میزان شیوع اختلال در بین این دسته از افراد عبارت است از: اختلال شخصیت ضداجتماعی 15/1 درصد، خودشیفته 3/1 درصد، نمایشی 7/14 درصد و مرزی 9/1 درصد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Prevalence of Signs of Antisocial, Narcisstic, Histrionic, and Borderline Personality Disorders Among High School Female Students

نویسندگان [English]

 • M. Fatehizadeh
 • T. Emami
 • B. Najarian
چکیده [English]

  The aim of this research is to determine B cluster of prevalence of personality disorders among high school female students.   Statistical Population consists of all female students from first to third grade of high school in five regions in Isfahan. Sample size was 1400 students chosen randomly among 75 schools. Millon multiaxial clinical questionnaire was used as the instrument for data collection. In the final analysis the prevalence rate of antisocial personality disorder signs 0.08%, narcisstic 1.9%, histrionic 6.4% , and borderline 0.08% were specified. These findings belonged to students whose grades were 85 and above and have serious personality disorder signs. But students whose grades were between 74- 85, Providing they had suitable conditions, they were more likely to suffer from personality disorder. The rate of personality disorder prevalence among this group appeared to be as follows: antisocial 1.15% , narcisstic 1.3%, histrionic 14.7% , and borderline 1.9%

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personality
 • personality disorder
 • B cluster
 • antisocial
 • narcisstic
 • histrionic
 • borderline
 • high shool students