تغییر مفهوم درد طیِّ زمان

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

تا اواسط قرن بیستم میلادی، درد یا دارای منشأ جسمی تلقی می‌شد یا دارای خاستگاه روانی. از این زمان به بعد، حجم وسیعی از پژوهش‌ها، درستی این مفهوم‌سازی از درد را مورد آزمون قرار دادند و به‌تدریج مفهوم انسان از درد تغییر یافت. امروز هم به لحاظ نظری و هم با استناد به منابع پژوهشی می‌توان گفت درد، صرف‌نظر از نوع، مدّت و شدّت آن، پدیده‌ای زیستی روانی اجتماعی به شمار می‌آید و حالات هیجانی و انگیزشی، یادگیری، مدارهای مغزی و نیز شکل‌پذیری عصبی به دنبال تجربه درد در فهم درد به‌طور عام و در مزمن دارای به‌طور خاص دارای اهمیت هستند.  در سایه این یافته‌ها دیگر جایی برای نگرش قدیمی که درد را یا دارای منشأ جسمی یا روان‌شناختی می‌دانست، باقی نمی‌ماند. نوشته حاضر تلاش دارد تا سیر تاریخی تغییر معنا و مفهوم درد نزد انسان را طیّ زمان نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in the concept of pain over time

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Asghari Moghaddam
چکیده [English]

Until the mid-twentieth century, it was thought that complaint of pain has physical or psychological origins. From this time onwards, a large number of researches analyzed the correctness of pain concept and gradually changed the concept of pain. Today, according to theoretical and research resources, regardless of its type, duration and severity, pain is conceptualized as a bio-psychosocial phenomenon that consists of emotional states and motivational, learning, brain circuits and neuroplasticity. The experience of pain in understanding of pain generally and in chronic pain specially is too important. Based on these findings there is no longer place for the old attitude that pain has physical or psychological origins. This article attempts to show the historical development of changing the concept pain over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Chronic pain
  • psychological states