کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة غربالگری رفتارهای خودآسیب‌زنی در نوجوانان تیزهوش

دوره 21، شماره 2، دی 1402، صفحه 193-204

10.22070/cpap.2023.16980.1297

مریم ولی محمدی؛ امید شکری؛ مهرانگیز شعاع‌کاظمی؛ محسن احمدی طهور سلطانی


بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در فیسبوک

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 31-38

10.22070/14.2.31

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی مقدم؛ فضل‌الله حسنوند


پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 121-132

10.22070/2.12.121

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا جلالی؛ لیلا حیدری نسب


بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 23-34

کاظم رسول‌زاده‌طباطبایی؛ محمدعلی بشارت؛ مهناز بازیاری