تعداد مقالات: 408
مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
2. استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-10

سیدجلال یونسی؛ محمدرضا محمدی


5. رابطه‌‌ کمال‌‌گرایی‌‌ و مشکلات‌ بین‌ شخصی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-8

محمدعلی ‌ بشارت‌


6. نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-22

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ نرگس کریم‌زاده؛ پروانه عمارلو


7. نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-23

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ ناصر گلک


8. تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس ـ اجبار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-10

حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی؛ محمد رضا عابدی؛ مهدی اصفهانی


12. اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-8

یاسمن بانکی؛ شعله امیری؛ سمانه اسعدی


13. تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-10

رقیه موسوی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شکوه نوابی‌نژاد


14. بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-10

نظام‌الدین قاسمی؛ کوروش نامداری؛ مرضیه قریشیان؛ مسعود امینی


15. اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

محمدباقر کجباف؛ حمیدرضا عریضی؛ شعله امیری؛ رخساره کهنوجی


17. تاثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برونگرایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

امیر محمد شهسوارانی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری؛ سمیه علی محمدی


18. مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


20. تأثیر سایکودراما در درمان پرنده‌هراسی (پژوهش مورد منفرد)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-16

هدی پوررضائیان؛ فرامرز سهرابی؛ مهدی پوررضائیان


21. اعتبار و پایایی پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سوالی) در دو نمونه ایرانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-10

محمدعلی اصغری مقدم؛ سمانه فقیهی


24. رابطه بین رضایت جنسی، خودکارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی: نقش میانجی ناگویی هیجانی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

احترام زارع درخشان؛ رسول روشن چسلی