تعداد مقالات: 433

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
رابطه‌‌ کمال‌‌گرایی‌‌ و مشکلات‌ بین‌ شخصی

دوره 2، شماره 2، آبان 1383، صفحه 1-8

محمدعلی ‌ بشارت‌


نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان

دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 1-22

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ نرگس کریم‌زاده؛ پروانه عمارلو


نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 1-23

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ ناصر گلک


تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس ـ اجبار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 1-10

حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی؛ محمد رضا عابدی؛ مهدی اصفهانی


تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-10

رقیه موسوی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شکوه نوابی‌نژاد


بررسی رابطه بین انتظار‌گرایی (ارزشمندی زمان) و میزان پایبندی به رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دوم

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 1-10

نظام‌الدین قاسمی؛ کوروش نامداری؛ مرضیه قریشیان؛ مسعود امینی


اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-8

محمدباقر کجباف؛ حمیدرضا عریضی؛ شعله امیری؛ رخساره کهنوجی


تاثیر استرس بر توجه بینایی انتخابی با نگاه به عامل شخصیتی برونگرایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-14

امیر محمد شهسوارانی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری؛ سمیه علی محمدی


مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 1-14

محمدرضا نائینیان؛ جلیل باباپور؛ تقی گروسی فرشی؛ محمدرضا شعیری؛ رضا رستمی


تأثیر سایکودراما در درمان پرنده‌هراسی (پژوهش مورد منفرد)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-16

هدی پوررضائیان؛ فرامرز سهرابی؛ مهدی پوررضائیان


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-9

10.22070/cpap.2020.2941

ابراهیم رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عباسعلی حسین‌خانزاده؛ فاطمه رهبر کرباسدهی