دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، آبان 1386 (9) 
رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‏گرایی

صفحه 11-18

محمدعلی بشارت؛ محسن جوشن‌لو؛ سیدمحمود میرزمانی