دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 33، پاییز و زمستان 1398 (33) 
4. اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی

صفحه 31-45

سمیه حداد رنجبر؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ صغری ابراهیمی قوام


5. بیمار خبره: رویکردی جدید در خود - مدیریتی دیابت نوع 2 بر مبنای آموزش دانش دیابت و شناخت جسم‌آگین

صفحه 47-61

نرگس کرمقدیری؛ حمیدرضا حسن‌آبادی؛ رامین مجتبائی؛ محمد حاتمی؛ امیرکامران نیکوسخن؛ علی پاشا میثمی


11. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

صفحه 125-138

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی