دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار و تابستان 1398 (32) 
21. بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)

صفحه 213-224

10.22070/cpap.2020.2898

رسول روشن چسلی؛ زینب سلیمانی؛ طهورا عرفان؛ سمیه منتشلو؛ اسماء هاشمی


23. رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

صفحه 237-248

10.22070/cpap.2020.2900

رحیم یوسفی؛ سارا کریمی؛ مهران سلیمانی


25. سه رویکرد برای درک و طبقه‌بندی اختلال‌های روانی: ICD-11, DSM-5, RDoC

صفحه 257-281

10.22070/cpap.2020.2902

ندا شاهواروقی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد مهرادصدر؛ سید سپهر هاشمیان