نویسنده = حجت اله فراهانی
گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله

دوره 20، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 177-197

10.22070/cpap.2022.16313.1235

بیتا شلانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی؛ فروغ اسرافیلیان


روش‌شناسی واکاوی "شکست درمان" در پژوهش‌های روان‌درمانی: راهنمای بالینگران و پژوهشگران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2022.15818.1202

حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح؛ رسول روشن چسلی؛ معصومه پورمحمدرضا- تجریشی؛ فروغ اسرافیلیان؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ فاطمه چینی فروشان