کلیدواژه‌ها = اختلال اضطراب اجتماعی
اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-15

10.22070/cpap.2017.15.1.7

کریم گل‌محمدی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ شیما ظهرابی


مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی بین فردی و گروه‌درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 115-124

10.22070/14.2.115

آزاده طاولی؛ عباسعلی اللهیاری؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهدیه ملیانی


مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


بررسی اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش نشانه‌های افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 37-50

10.22070/2.12.37

شیما رضیان؛ لیلا حیدری‌ نسب؛ محمدرضا شعیری؛ شیما ظهرابی