دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، آبان 1389 (15) 
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده

صفحه 21-30

افشین صلاحیان؛ محمدباقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ مجید حسن‌زاده


مقایسه تنیدگی (Stress) تجربه شده در زنان مبتلا به سرطان سینه

صفحه 49-56

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ سیده هدی خسروانی‌شریعتی؛ مریم حسینی آباد شاپوری


بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی

صفحه 57-66

زلیخا قلی‌زاده؛ لیلی برزگری؛ حسن غریبی؛ جلیل باباپور خیرالدین