کلیدواژه‌ها = روان‌سنجی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سه‌گانه روشن (LTS) در دانشجویان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22070/cpap.2023.16600.1263

مریم صفری شیرازی؛ مرضیه صادق زاده؛ فضل الله میردریکوند


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 159-172

10.22070/cpap.2020.2950

محمدآقا دلاورپور؛ محمد ابراهیمی؛ مهدی زهره‌وند


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 237-248

10.22070/cpap.2020.2900

سارا کریمی؛ رحیم یوسفی؛ مهران سلیمانی