کلیدواژه‌ها = سلامت روان
استفاده از اینترنت و رابطه آن با سلامت روان و کیفیت زندگی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 103-113

10.22070/14.2.103

محمدرضا نائینیان؛ فاطمه ادب دوست؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه قمیان


بررسی رابطه‌ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانیِ دانشجویان پزشکی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 49-60

فرامرز بیجنوند؛ مهدی سبحانی نژاد؛ امیر نیک‌آذین؛ سهراب محمدی پویا


ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه وارد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-36

فاطمه پوراقا رودبرده؛ سجاد رضائی؛ سید موسی کافی


رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 69-83

محمود نجفی؛ محبوبه فولاد چنگ


تأثیر رابط مشاوران همسان در ارتقای سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود غیربومی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 35-42

رسول روشن؛ محمدرضا شعیری؛ حمید یعقوبی


حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، آبان 1383، صفحه 23-34

محمدرضا شعیری؛ نوشین چترچی