نویسنده = محمدرضا شعیری
تعداد مقالات: 11
1. مقایسه نتایج پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهرقم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (2003)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

10.22070/cpap.2019.2739

حسین کنجکاو؛ محمدرضا شعیری


2. بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌آگاه در کاهش مشکلات برونی‌‏سازی کودکان پسر دبستانی و رفتارهای فرزندپروری مادران آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.22070/cpap.2020.7151.0

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ محمدرضا جلالی


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22070/cpap.2021.3077

زینب سلیمانی؛ محمد رضا شعیری


4. طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


5. شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن‌ و حدیث و مقایسه آن با روان‌شناسی حسادت

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-266

10.22070/cpap.2020.2875

زهرا بیرجندی؛ ثریا قطبی؛ محمدرضا شعیری


6. همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


7. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-214

10.22070/cpap.2020.2829

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی


8. راهنمای به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیت های آزمایشی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-237

10.22070/cpap.2020.2831

زهرا صالح‌زاده عین آباد؛ محمدرضا شعیری


9. وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-155

10.22070/14.2.145

نسیم کاشفی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم


10. مقایسه اضطراب صفت - حالت و ابعاد کمال‌گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-36

10.22070/2.12.25

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری


11. طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از آیات قران و مقایسه آن با روان‌شناسی شرم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-158

10.22070/2.12.145

صدیقه اسدیان؛ ثریا قطبی؛ محمدرضا شعیری