نویسنده = محمدرضا شعیری
تعداد مقالات: 42
نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن‌ و حدیث و مقایسه آن با روان‌شناسی حسادت

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 249-266

10.22070/cpap.2020.2875

زهرا بیرجندی؛ ثریا قطبی؛ محمدرضا شعیری


طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی‌وفایی عاطفی و جنسی‌: بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 267-282

10.22070/cpap.2020.2876

محمدرضا شعیری؛ زینب عرب‌عامری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


همانندی‌ها و نا‌همانندی‌های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی‌وفایی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 283-292

10.22070/cpap.2020.2877

زینب عرب‌عامری؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری‌ مقدم؛ سهیلا قمیان؛ زهرا صالح‌زاده


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 205-214

10.22070/cpap.2020.2829

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی


راهنمای به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیت های آزمایشی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 229-237

10.22070/cpap.2020.2831

زهرا صالح‌زاده عین آباد؛ محمدرضا شعیری


اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-15

10.22070/cpap.2017.15.1.7

کریم گل‌محمدی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ شیما ظهرابی


اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 189-199

10.22070/cpap.2017.15.1.189

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری؛ مهتاب رجبی؛ زهرا سلطانی‌نژاد


وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 145-155

10.22070/14.2.145

نسیم کاشفی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم


مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


مقایسه اضطراب صفت - حالت و ابعاد کمال‌گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 25-36

10.22070/2.12.25

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری


بررسی اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش نشانه‌های افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 37-50

10.22070/2.12.37

شیما رضیان؛ لیلا حیدری‌ نسب؛ محمدرضا شعیری؛ شیما ظهرابی


پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 121-132

10.22070/2.12.121

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا جلالی؛ لیلا حیدری نسب


طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از آیات قران و مقایسه آن با روان‌شناسی شرم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 145-158

10.22070/2.12.145

صدیقه اسدیان؛ ثریا قطبی؛ محمدرضا شعیری


مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی با بینش بالا ، پایین و افراد سالم

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 121-132

مصطفی طوبائی؛ محمد رضا شعیری؛ غلامحسین قائدی؛ گیتی شمس


MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 147-170

محمدرضا شعیری؛ سهیلا قمیان


بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 17-28

اکرم برومند؛ محمد علی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری؛ فاطمه مسگریان


ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 159-172

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری


تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 11-22

ریحانه امراللهی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ امیر نیک‌آذین


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی