نویسنده = کاظم رسول‌زاده طباطبایی
وارسی مولفه‌های ذهنی‌سازی در الگوی ارتباطی متاهلین ناراضی ایرانی: تحلیل محتوا

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 105-120

10.22070/cpap.2022.15861.1204

سمیرا گوهری؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ سعید قنبری


اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در ارتقا حرمت خود کودکان

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 119-127

10.22070/cpap.2020.2971

فاطمه ابراهیمی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی؛ سعید قنبری؛ کارینه طهماسیان


اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانه‌های بالینی و اختلالات همراه آن در کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی – نقص توجه (ADHD)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 131-140

10.22070/cpap.2020.2842

ثنا نوری‌مقدم؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ نیما قربانی؛ علیرضا مرادی؛ افسانه صحت


طراحی مدل تلفیقی بازی‌درمانگری خانوادگی برای درمان مشکلات برونی‌سازی‌شده کودکان: یک پژوهش کیفی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 51-64

10.22070/cpap.2020.2816

مریم بیات؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ محمدعلی بشارت؛ علی عسگری


نقش میانجی‌گری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 137-143

10.22070/cpap.2017.15.1.137

ماریا ای. آگیلار-وفایی؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ محیا ابراهیمی جمارانی


مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 43-50

10.22070/14.1.43

مهدیس مقصودلو؛ پرویز آزادفلاح؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ روح الله منصوری سپهر


مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی


بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیرفراری

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 23-34

کاظم رسول‌زاده‌طباطبایی؛ محمدعلی بشارت؛ مهناز بازیاری