دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1395 (26) 
پیش‌بینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی

صفحه 33-42

10.22070/14.1.33

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ محبوبه طاهر؛ سیده زینت فلاح مرتضی‌نژاد؛ سیده زهرا سیدنوری


مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی

صفحه 43-50

10.22070/14.1.43

مهدیس مقصودلو؛ پرویز آزادفلاح؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ روح الله منصوری سپهر


بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت

صفحه 137-144

10.22070/14.1.137

نادر حاجلو؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ سروین انصار حسین؛ تیمور سیدی اصل


اعتباریابی پرسشنامه نشانه‌های آغازگر میل جنسی (CSDS)

صفحه 145-154

10.22070/14.1.145

فاطمه‌سادات هاشمی‌نژاد؛ رسول روشن چسلی؛ سمیه منتشلو