دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، اردیبهشت 1385 (6) 
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI)

صفحه 27-36

رسول روشن‌چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری‌فرد؛ اکبر نیکخواه؛ بهاره قائم‌مقامی؛ اکرم رحیمی‌راد