دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، اردیبهشت 1384 (4) 
بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق

صفحه 43-56

عبدالله معتمدی؛ جواد اژه‏ای؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا کیامنش


بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی

صفحه 69-78

محمدباقر کجباف؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ قاسم خالوئی