دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1400 
مقایسه مزاج عاطفی و هیجانی در دانش آموزان با و بدون رفتارهای آسیب به خود

صفحه 67-79

10.22070/cpap.2021.7201.0

سیده هائده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ موسی کافی؛ عباسعلی حسین خانزاده


ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

صفحه 81-92

10.22070/cpap.2021.3095

لیلی عباسی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


اعتبارسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا (ZKA-PQ/SF)

صفحه 159-180

10.22070/cpap.2020.2988

صمد دارابیان؛ عباس متولیان؛ لیلا جانانی؛ مهدی امینی؛ عاطفه موسوی