کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-92

10.22070/cpap.2021.3095

لیلی عباسی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان‌خواهی و دانش جنسی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-77

10.22070/cpap.2020.2923

فاطمه ترابی؛ علیرضا بخشایش؛ حسن زارعی


تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-56

10.22070/cpap.2020.2835

علیرضا آقایوسفی؛ شیدا شریفی ساکی؛ رضا کریمی


رابطه‌ی باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-47

10.22070/14.2.39

صدیقه آزادی فرد؛ رزیتا امانی


اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده

دوره 14، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 51-60

10.22070/14.1.51

نسیبه منصوری؛ سید علی کیمیایی؛ علی مشهدی؛ احمد منصوری


تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 11-22

ریحانه امراللهی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ امیر نیک‌آذین


بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 57-66

زلیخا قلی‌زاده؛ لیلی برزگری؛ حسن غریبی؛ جلیل باباپور خیرالدین


بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 69-78

محمدباقر کجباف؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ قاسم خالوئی