کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 31
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (compact) درنمونه‌های غیربالینی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22070/cpap.2021.3077

زینب سلیمانی؛ محمد رضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی؛ سهیلا قمیان


2. ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 131-146

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-144

10.22070/cpap.2020.2945

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 159-172

10.22070/cpap.2020.2950

محمدآقا دلاورپور؛ محمد ابراهیمی؛ مهدی زهره‌وند


5. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


6. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (رواسازی و اعتباریابی) پرسشنامه ارزش‌های تصوری

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-153

10.22070/cpap.2020.2914

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


9. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-211

10.22070/cpap.2017.15.1.201

آرزو پالیزیان؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


10. وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-155

10.22070/14.2.145

نسیم کاشفی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم


11. ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

10.22070/13.2.151

راحله مسعودی ثانی؛ بهمن بهمنی؛ علی عسگری؛ محمدسعید خانجانی؛ نسیم پاک‌نیا


12. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-144

فاطمه دائمی؛ محسن جوشنلو


13. اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-140

رسول روشن چسلی؛ صدیقه میرزایی؛ امیر نیک‌آذین


14. ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-172

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری


15. کاربرد پرسشنامه افسردگی بک – 2 در دانشجویان ایرانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 173-188

چنگیز رحیمی


16. بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-128

محمد رضا نائینیان؛ زکیه گوهری؛ سکینه مطلبی نژاد؛ منصوره بلوچان


17. «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی


18. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-50

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ معصومه شریفی؛ مهری هادیان


19. بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-52

رسول روشن؛ رضا شاکری


20. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-38

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ فواد ساعد؛ پروین دیباج‌نیا؛ جعفر زنگنه


21. بررسی مجدد پایایی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 49-56

محسن جوشن‌لو؛ غلامحسین قائدی


22. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 57-70

امید ساعد؛ رسول روشن؛ علیرضا مرادی


23. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس مشکلات بین‌‌شخصی *(IIP-127)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-20

محمدعلی بشارت


24. اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر‌‌شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-34

محمدعلی اصغری مقدم؛ الهام حکیمی‌راد؛ طاهره رضازاده