کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افسردگی دختران تک والد

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 91-100

10.22070/cpap.2021.7282.0

معصومه جعفری فر؛ محسن شاکری نسب؛ فاطمه زهدی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-52

10.22070/cpap.2020.2882

علی‌اصغر فرخزادیان؛ لیلا عندلیب؛ مهدی یوسفوند


مقایسه اثربخشی سه روش درمانگری مبتنی بر طرحواره، شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی همسران جانبازان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-134

10.22070/cpap.2020.2890

مائده آقائی پور گواسرائی؛ آزاده طاولی؛ اکرم‌السادات کمال؛ زینب غفوری غلامی


فراتحلیل اثربخشی درمان نوروفیدبک بر میزان افسردگی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-164

10.22070/cpap.2020.2893

نسترن مهاجری اول؛ اکبر عطادخت؛ الناز انصافی


نقش تعدیل‌کننده شیوه‌های حل مسئله در رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 15-24

10.22070/2.12.15

الهام نظامی‌پور؛ مجید ضرغام حاجبی؛ عاطفه عبدالمنافی


رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 99-108

احمد منصوری؛ محمود منصوری؛ نسیبه منصوری


اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی والدین فرزندان مبتلا به سرطان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 41-50

مهدی اسکندری؛ بهمن بهمنی؛ فریبا حسنی؛ علی اصغر دادخواه؛ مائده نقییایی


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 23-32

فاطمه رضایی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ نجمه وکیلی زارچ؛ بابک امرا؛ حسین مولوی


تأثیر آموزش «شیوه‏های صحیح مدیریت رفتار» بر میزان افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کمبود توجه

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 45-56

ولی اله موسوی؛ مریم کوشا؛ مهناز خسرو جاوید؛ ماندانا عبدالکریمی


فراتحلیل اثر بخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های افسردگی(ایران1389-1380)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-80

الهام آقایی؛ احمد عابدی؛ سمیه جمالی پاقلعه