نویسنده = پرویز آزادفلاح
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-220

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


گام های عملی طراحی بسته های درمانی، مداخله ای و آموزشی در پژوهش های روان شناختی: رویکرد نقشه نگاری مداخله

دوره 20، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 177-197

10.22070/cpap.2022.16313.1235

بیتا شلانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی؛ رسول روشن چسلی؛ فروغ اسرافیلیان


رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS)

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 139-150

10.22070/cpap.2021.13816.1040

آسیه اردانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


ارتباط بین ابعاد روابط موضوعی و رضایت زناشویی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-92

10.22070/cpap.2021.3095

لیلی عباسی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی