دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1398 (32) 
بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)

صفحه 213-224

10.22070/cpap.2020.2898

رسول روشن چسلی؛ زینب سلیمانی؛ طهورا عرفان؛ سمیه منتشلو؛ اسماء هاشمی


رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

صفحه 237-248

10.22070/cpap.2020.2900

سارا کریمی؛ رحیم یوسفی؛ مهران سلیمانی


سه رویکرد برای درک و طبقه‌بندی اختلال‌های روانی: ICD-11, DSM-5, RDoC

صفحه 257-281

10.22070/cpap.2020.2902

ندا شاهواروقی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد مهراد صدر؛ سید سپهر هاشمیان