دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، اسفند 1393 (23) 
تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 61-70

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ مریم محمودی؛ جواد پور کریمی؛ سعید اکبــری زردخانه


پیش‌بینی اختلال جسمانی شکل در کودکان دارای اضافه وزن

صفحه 109-120

مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ معصومه تدریس تبریزی