کلیدواژه‌ها = اعتبار
رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS)

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 139-150

10.22070/cpap.2021.13816.1040

آسیه اردانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


بررسی ساختار عاملی تأییدی، روایی و اعتبار شاخص احتمال پاداش در دانش آموزان مقطع متوسط دوم شهر تهران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 181-191

10.22070/cpap.2021.7254.0

کوثر عظیمی یانچشمه؛ بتول احدی؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ روشنک خدابخش پیرکلانی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 173-182

10.22070/cpap.2020.2951

مطهره فسنقری؛ رسول روشن چسلی؛ زهرا علامه؛ بهناز ارتضائی


نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (BMSLSS)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 225-234

10.22070/cpap.2020.2899

محمدرضا نائینیان؛ سمانه خطیبی؛ فاطمه سادات ادب دوست


ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 193-204

10.22070/cpap.2020.2828

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 201-211

10.22070/cpap.2017.15.1.201

آرزو پالیزیان؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 151-162

10.22070/13.2.151

راحله مسعودی ثانی؛ بهمن بهمنی؛ علی عسگری؛ محمدسعید خانجانی؛ نسیم پاک‌نیا


بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت از زندگی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 135-144

فاطمه دائمی؛ محسن جوشنلو


اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 129-140

رسول روشن چسلی؛ صدیقه میرزایی؛ امیر نیک‌آذین


ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 159-172

محمدرضا نائینیان؛ امیر نیک‌آذین؛ محمدرضا شعیری


بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

دوره 11، شماره 2، دی 1392، صفحه 119-128

محمد رضا نائینیان؛ زکیه گوهری؛ سکینه مطلبی نژاد؛ منصوره بلوچان


بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 41-50

محمدرضا نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ معصومه شریفی؛ مهری هادیان


وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ)

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 11-20

علیرضا ماردپور؛ محمدرضا شعیری؛ موسی کافی


تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی

دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 35-48

سمیه مهدی‌پور؛ شهریار شهیدی؛ رسول روشن؛ محسن دهقانی


بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه‌های غیربالینی

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 23-38

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ فواد ساعد؛ پروین دیباج‌نیا؛ جعفر زنگنه


بررسی مجدد پایایی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 49-56

محسن جوشن‌لو؛ غلامحسین قائدی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان

دوره 6، شماره 2، آبان 1387، صفحه 57-70

امید ساعد؛ رسول روشن؛ علیرضا مرادی