دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
پیش‌بینی نیرومندی من و ویژگی‌های آن بر اساس سبک‌های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22070/cpap.2023.17129.1305

یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان بزرگی


رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22070/cpap.2023.17435.1331

سید مهدی موسویان؛ فروغ اسرافیلیان؛ حجت‌اله فراهانی


نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه ناشی از خیانت همسر در بروز اختلال استرس حاد پس از افشای خیانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22070/cpap.2023.16821.1285

خدیجه‌سادات باقرزاده؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی‌نژاد


تحلیل مدل رش از ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سلامت‌روانی مثبت در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.17331.1323

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی


بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی جنسی زنان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.15389.1170

فاطمه شبانی؛ رسول روشن چسلی؛ سهیلا قمیان


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سرمایه‌های روان‌شناختی و سلامت روان مادران کودکان ناتوان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.17296.1319

مهرنوش سیدی؛ محبوبه داستانی


نقش صفات شخصیت در پیش بینی سندرم روده تحریک پذیر با واسطه گری حساسیت اضطرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22070/cpap.2023.14645.1104

عزت اله احمدی؛ محمد محکی؛ حسن بافنده


اثربخشی پارادوکس درمانی بر نشخوار خشم افراد مبتلا به اضطراب ناشی از بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

10.22070/cpap.2023.17770.1370

راضیه اعتصامی پور؛ خدیجه رمضانزاده مقدم


نقش تنیدگی ادراک شده در دلزدگی زناشویی با توجه به نقش میانجی استحکام من و ذهن آگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.16261.1230

شیدا علی پور؛ لیلا حیدری نسب


تجربه زیسته فرزندان افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر: یک بررسی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.16507.1253

مرضیه هاشمی


طراحی و اعتبار یابی الگوی ارتقا بهزیستی سالمندان بر مبنای تجارب زیسته و بررسی اثربخشی آن بر بهزیستی روان شناختی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.17513.1338

مهدی وفانوش؛ کیومرث فرح بخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ نورعلی فرخی


تحلیل روان‌سنجی نسخه کوتاه سیاهة غربالگری رفتارهای خودآسیب‌زنی در نوجوانان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.16980.1297

مریم ولی محمدی؛ امید شکری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ محسن احمدی طهور سلطانی


تجربه زیسته دختران از سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.15789.1197

اسما آزادی؛ سعیده سنجرانی؛ علیرضا بخشایش


اثر بخشی مشاوره سیستمی بوئن بر کاهش قلدری و ایجاد فرصت های رفتاری در خانواده های آسیب دیده از روابط فرا زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22070/cpap.2023.17146.1307

راشن عبداللهی؛ ابوالقاسم عیسی مراد؛ ایما عبدی


نقش تحول یافتگی من و بازنمایی‌های روابط موضوعی در تصمیم گیری برای مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22070/cpap.2023.16088.1220

مریم السادات حسینی؛ فریبا زرانی؛ محمود حیدری؛ پرویز آزادفلاح؛ صبا صفدر